Outplacement in Breda

Outplacement coaching richt zich vooral op werknemers die ontslagen dreigen te worden. Dit kan bijvoorbeeld komen door reorganisatie of bezuinigingen. De dreiging van het ontslag kan veel doen met een mens. Vele ervaren ontslag als een verlies en dit brengt ook gevoelens van verlies met zich mee. Om dit goed te verwerken, is het van belang dat deze werknemers goed begeleid worden. Outplacement in Breda kan professionele begeleiding bieden bij het verwerken van het verlies.

Een outplacement coach uit Breda biedt naast de ondersteuning bij de verwerking van het ontslag nog meer. De coach richt zich namelijk ook op het verkrijgen van nieuwe energie om zo de zoektocht naar een nieuwe baan te vergemakkelijken. De coach begeleidt u gedurende het gehele proces van het vinden van een nieuwe baan.

Tijdens de zoektocht naar een nieuwe werkgever biedt outplacement in Breda een aantal voordelen. Samen met de coach gaat u onderzoeken welke (werkgerelateerde) behoeften en waarden u belangrijk vindt. Door deze zelfkennis kunt u specifieker op zoek gaan naar functies die bij deze behoeften en waarden passen. Ook helpt een coach u bij het verbeteren en ontwikkelen van uw kwaliteiten. Daarnaast kan een coach u ook advies geven over welke stappen u het beste kunt ondernemen in elke fase van de zoektocht. Zo kunnen er bijvoorbeeld tips gegeven worden over het doen van sollicitatiegesprekken, maar ook over het reageren op vacatures. Ten slotte kan outplacement in Breda u helpen met het ontdekken van nieuwe loopbaanrichtingen en uiteindelijk ook helpen bij het maken van een eventuele carrièreswitch.

Outplacement coaching

Outplacement coaching bij GORTcoaching is:

Verwerking

en acceptatie van uw ontslag

Zelfvertrouwen

door te ontdekken waar uw kwaliteiten liggen

Proactief

zoeken naar de juiste baan

Energie

om de arbeidsmarkt op te gaan

Algemene info over coaching

 

Kosten

149,- euro per uur excl. BTW

Wanneer starten

Vaak per direct. Kijk hiervoor in de agenda van uw coach.

Trajectduur

5 tot 10 gesprekken. Persoonlijk afgestemd tussen u en uw coach.

Outplacement Coaching voor groepen

Het is ook mogelijk om te kiezen voor een groepsgewijze aanpak (inclusief een inspirerende kickoff bijeenkomst). Dit kan wanneer in uw organisatie meerdere medewerkers in uw organisatie te maken hebben met outplacement. Van persoonlijke coaching is nog steeds sprake, maar dit in afwisseling met groepsbijeenkomsten. In de praktijk blijkt dat mensen die ‘in hetzelfde schuitje’ zitten, het prettig vinden ervaringen te delen. Dit heeft een positief effect op het trajectverloop. Hiervoor kan contact worden opgenomen met thomas@gortcoaching.nl.

Over outplacementcoaching

Outplacement coaching is geschikt bij
 • Reorganisatie
 • Boventallig verklaard
 • Dreigend ontslag
 • Vergoeding van ontslag
 • Transitievergoeding
Fases van een outplacement traject
Een outplacementcoach van GORTcoaching helpt u bij uw proces in de volgende vier fases:

 • Verwerking – Het verwerken van het verlies van een baan is gedurende de eerste fase. Gezichtsverlies en falen zijn vaak gevoelens die spelen bij mensen. Tijdens deze fase wordt de situatie besproken met uw coach, om zo de gevoelens en de gebeurtenis beter te begrijpen en te verwerken.
 • Persoonlijke ontwikkeling – Uw zelfkennis wordt vergroot door het in kaart brengen van uw sterke eigenschappen en verbeterpunten, wat u belangrijk vindt in uw werk en waar uw interesses liggen.
 • Zoektocht naar een baan – Gedurende deze fase ligt de focus op het ontdekken van wat voor soort werk u wilt gaan doen, bij wat voor bedrijf en wat uw mogelijkheden zijn. Merendeel van de banen, ruim 85%, wordt niet geadverteerd. Daarom wordt vaak aangeraden om te gaan netwerken. Daarbij kan er gewerkt worden aan uw CV en uw sollicitatievaardigheden.
 • Ondersteuning en begeleiding – Tijdens deze afsluitende fase ondersteund de coach met het vinden van een baan. Door middel van begeleidende gesprekken wordt geëvalueerd hoe het sollicitatieproces gaat en worden tips gegeven om de zoektocht naar een baan te vergemakkelijken.
Met welke vragen kan ik terecht?
U kunt met allerlei vragen terecht bij een outplacementcoach. Voorbeelden van zulke vragen zijn:

 • Welke loopbaankoers is goed voor mij?
 • Hoe kan ik werken aan mijn persoonlijke ontwikkeling om mijn kans op een nieuwe baan te vergroten?
 • Ik word mogelijk ontslagen, wat kan ik nu het beste doen?
 • Hoe kan ik mijn curriculum vitae of sollicitatiebrief verbeteren?

Bij een outplacementcoach kunt u terecht bij zulke (en andere) vragen. De coach zal samen met u streven naar een zeer aangename werksituatie.

Wat levert outplacementcoaching op?
De voordelen van outplacementcoaching zijn onder andere:

 • Advies over welke stappen het best genomen kunnen worden
 • Zelfkennis over uw behoeften, werkwaarden en ontwikkelingsmogelijkheden
 • Ondersteuning bij het optimaliseren van uw effectiviteit en kwaliteiten
 • Begeleiding bij de zoektocht naar een nieuwe werkomgeving
 • De kans om een carrièreswitch te maken

 

Welke methodieken worden ingezet?
Coaches van GORTcoaching maken gebruik van aspecten van technieken en methodieken als Motiverende Gespreksvoering, Oplossingsgericht Coachen, RET (Rationeel Emotieve Therapie), Mindfulness, MMS coaching (Motivating Management Service) en NLP (Neuro Linguistisch Programmeren). Bij het kiezen van een coach is het van belang dat u het idee heeft dat zijn/haar werkwijze, doelgroep en specialisme het beste bij u passen.